אשרות עבודה

מומחה ב"שכר מומחים"

קטגוריה זו היא מעין קטגוריית "סל", שכן היא יכול לחול על מגוון רחב של עובדים. לרוב, מומחים המתאימים לקטגוריה זו הינם מומחים בעלי השכלה אקדמית. אולם, ניתן להעסיק עובדים בעלי מומחים, שאינה דורשת השכלה גבוהה.

על מנת שלא לפגוע בשוק העבודה הישראלי, נקבעו הגבלות בעניין זה, וכן נקבע כי מומחים זרים המועסקים בישראל על פי היתרים אלו, יועסקו בשכר גבוה המהווה, לפחות, כפל מהשכר הממוצע במשק. עם זאת, בענפים בהם השכר בשגרה גבוה מכפל השכר הממוצע, רשאי הממונה ברשות להתנות את מתן ההיתר בתשלום שכר גבוה יותר.

בכל הנוגע לגבוה השכר, רשאי המעסיק לקזז הוצאות שונות, וכמובן שהכל בכפוף לדין הישראל וכן להגבלות נוספות. כך למשל לא ניתן לקזז עלות של ביטוח רפואי או תשלום עבור מגורים הולמים וכו'.

באשר למומחים ב"שכר מומחים" ללא השכלה אקדמית, יידרש המעסיק לעמוד בחובת הוכחה גבוהה יותר באשר למומחיותם והצורך בהתרת העסקתם של עובדים זרים על פני עובדים מקומיים. בנוסף, נהוג במצבים מסוג זה להתנות את ההיתר בהפקדת ערבות מטעם המעסיק ולעיתים נדרשת הגשת מסמכים נוספים כגון חוזה העסקה, תצהירים מטעם העובד ועוד.

בקשות בקטגוריה זו מצריכות בירוקרטיה וכן דייקנות בהגשת הבקשה בכתב והמצאת המסמכים הדרושים לכך. מומלץ להיוועץ בעו"ד מנוסה, אשר יידע לכוון אתכם בכל הנוגע למסמכים וכן לפעול אל מול הרשות בכדי להקדם את קבלת ההיתר במהרה וללא עיכובים נוספים.

לאחר קבלת ההיתר, תונפק אשרת כניסה למומחה אל נציגות ישראל במדינת מוצאו, בא יידרש המומחה להציג אישורים רפואיים וכן בדיקת רקע המעידה על היעדר מניעה פלילית לאישור כניסתו לישראל. עם כניסתו לישראל, תונפק למומחה אשרת עבודה לתקופת ההיתר ולא יותר משנה בכל פעם.

בכל מקרה של ספק צרו קשר עם המשרד להדרכה ובחינה של התיק.

מעוניין במידע אודות מומחה ב"שכר מומחים"
מומחים
מומחים