הסדרת מעמד לבני זוג נשואים - Tomer Warsha

הסדרת מעמד לבני זוג נשואים

במדינת ישראל נישואין של אזרח ישראלי עם בן זוג זר אינם מקנים באופן מיידי אזרחות ישראלית לבן הזוג הזר. לשם כך נדרש האזרח הישראלי להגיש עבור בן הזוג הזר בקשה למשרד הפנים. לאחר הגשת הבקשה יפתח משרד הפנים בבדיקה מקדמית מקיפה שמטרתה לבדוק את כנות קשר הנישואין בין בני הזוג, את מרכז חייהם ואת העדר קיומה של מניעה בטחונית או פלילית לאישור הבקשה.

ככלל, הליך הבדיקה הראשוני נמשך כחצי שנה, שבמהלכה יקבל בן הזוג הזר אשרת עבודה בישראל. כעבור חצי שנה, במידה ומשרד הפנים יאשר את הבקשה, ייפתח הליך הנקרא “הליך מדורג”. ההליך המדורג יתפרס על-פני 4 שנים, ובמהלכו יבדוק משרד הפנים את כנות הקשר של בני הזוג ואת מרכז חייהם, בין היתר, באמצעות עריכת ראיונות לבני הזוג. עם תחילת “ההליך המדורג”, ישדרג משרד הפנים את מעמדו בן הזוג הזר ויעניק לו ת”ז כתומה זמנית, רישיון לישיבת ארעי, המקנה לבן הזוג הזר בנוסף לאפשרות לעבוד, סל זכויות סוציאליות כשעיקרית שהן היא ביטוח בריאות ממלכתי. בחלוף 4 שנים יהיה רשאי בן הזוג הזר להגיש למשרד הפנים בקשה לקבל אזרחות או רישיון לישיבת קבע. במידה והבקשה תעמוד בתנאים שקבע משרד הפנים בקשתו תאושר.

נקודת הזמן החשובה ביותר בתהליך היא תחילתו – הכנסתם של בני הזוג להליך המדורג היא החשובה ביותר, שם יש לשכנע את משרד הפנים בכנות הקשר ולהתגבר על קשיים בירוקרטיים ומהותיים הקשורים בתהליך. בתחילת ההליך במיוחד, נדרש ורצוי שהזוג יתלווה וייעזר בעורך-דין, המתמחה בתחום הסדרת מעמד בישראל, ומנוסה בהתמודדות עם הקשיים והאתגרים הביורוקטיים שהליך הסדרת המעמד מציב, וכך יחסוך לבני הזוג עגמת נפש רבה, זמן וכסף.

עורך-הדין ינחה וילווה את בני הזוג בכל שלבי ההליך החל מהכנת הבקשה במסגרת ההליך המקדמי, דרך ההכנה לראיונות וליווי בני הזוג במהלך הראיונות, וכלה בהתמודדות עם ההחלטות שמקבל משרד הפנים במהלך ההליך, שמצריכות לעתים פנייה לבתי משפט. עורך-הדין מנוסה יוודא כי הזכויות של בני הזוג אינן נפגעות במהלך ההליך, וכי משרד הפנים פועל כדין בהתאם לחוק ולנהלים שלהם הוא כפוף. ליווי על-ידי עורך דין מנוסה מעלה משמעותית את סיכויי בן הזוג הזר לצלוח את ההליך המדורג באופן המיטבי, הן בתחילתו והן בהמשכו לצורך קבלת אזרחות ישראלית.

למשרדנו ניסיון רב בליווי בני זוג בהליך הסדרת מעמדו של בן הזוג בישראל, במיוחד בתיקים מורכבים, בהליכים ביורוקראטיים שהסתעפו והסתבכו, שבהם אחרים התייאשו והרימו ידיים. חלק בלתי נפרד מן ההצלחה נעוץ במוניטין המקצועי שיצא למשרדנו בקרב מקבלי ההחלטות במשרד הפנים, כמו גם לקשרי עבודה שנרקמו במהלך השנים בין משרדנו לפקידי משרד הפנים בלשכות רבות ברחבי ארץ. כעניין שבשגרה בזכות התערבות משרדנו, שינה משרד הפנים את החלטותיו שלא לאשר בקשות מקדמיות לפתיחת הליך מדורג, פתח תיקי הליך מדורג שאותם החליט לסגור שלא כדין, והעניק וחידש אשרות לבני הזוג הזרים. כך למשל, באחד המקרים שהגיעו לטיפולנו החליט משרד הפנים להפסיק הליך מדורג ולשלול – בניגוד לנהלים – אשרה של בת זוג זרה בעת שביקרה את אמה החולה בחו”ל. כאשר שבה בת הזוג הזרה לישראל, כניסתה סורבה, ונאמר לה שתיק ההליך המדורג שלה נסגר. בעקבות הליך משפטי שניהל משרדנו, שכלל פנייה לערכאות שיפוטיות, הושבה לבת הזוג הזרה האשרה שבה החזיקה בטרם יציאתה לחו”ל ובני הזוג הוחזרו למסלול ההליך המדורג. במקרה אחר, סירב משרד הפנים לקבל בקשה של בני זוג לפתיחת הליך מדורג, חרף העובדה שהיו נשואים שנים רבות, ניהלו משק בית משותף ואף עברו טיפולי פוריות, בנימוק שלא השתכנע מכנות הקשר של בני זוג.  בת הזוג הזרה נדרשה לעזוב את הארץ בתוך 14 ימים, ואולם בזכות התערבות משרדנו, שינה משרד הפנים את החלטתו, ואישר את פתיחת ההליך המדורג לבני הזוג. המדובר בדוגמאות בודדות, מיני רבות אחרות, שבו הצליח משרדנו לפרוץ את חסמי הבירוקרטיה ולהותיר לקוחות מאושרים ואסירי תודה.

אנו ממליצים ליצור קשר עם המשרד עוד לפני הפנייה הראשונה למשרד הפנים, בכדי לוודא שמהרגע הראשון, הכל ייעשה בצורה הטובה ביותר בכדי למנוע תקלות אפשריות בהמשך.

 

 

Tomer Warsha