תנאים לקבלת אזרחות - קבלת אזרחות | תומר ורשה – עורכי דין

תנאים לקבלת אזרחות

קבלת אזרחות ישראלית היא לא עניין פשוט, אלא תהליך ארוך ומורכב אשר כרוך בבירוקרטיה רבה ומתישה. ישנם תנאים לקבלת אזרחות אשר רק אדם העומד באחד או יותר מתנאים אלו יכול להגיש בקשה על מנת להיות אזרח מן המניין במדינת ישראל.

אדם אשר מתגורר בישראל או מעוניין להתגורר בישראל כדרך קבע ולהיות אזרח במדינה, חייב להגיש בקשה מסודרת בצירוף מסמכים מסוימים. ישנם מספר תנאים לקבלת אזרחות בישראל אשר נובעים משיקולים שונים של המדינה, כאשר גם אם אדם מסוים עומד בתנאים אלו עליו להוכיח זאת בעזרת מסמכים רלוונטיים.

ניתן להגיש בקשה עבור קבלת אזרחות על פי אחד מהקריטריונים הקבועים בחוק האזרחות, אשר קובע שישה קריטריונים שונים המהווים תנאים לקבלת אזרחות ישראלית. הקריטריון הראשון הוא על פי חוק השבות, אשר קובע כי כל יהודי זכאי להתגורר בישראל. הקריטריון השני על פיו ניתן להגיש בקשה עבור קבלת אזרחות הוא מכוח ישיבה בארץ של אדם לא יהודי.

תנאים לקבלת אזרחות נוספים הם מכוח לידה, כלומר אדם אשר נולד בארץ ישראל, או מכוח לידה וישיבה בארץ, אשר מיועד עבור אנשים אשר נולדו בישראל לאחר קום המדינה. בנוסף, קבלת אזרחות מתאפשרת לאדם אשר אינו נופל באף אחת מהקטגוריות מעלה, אך עומד במספר תנאים לקבלת אזרחות ישראלית. לבסוף, אזרחות מתאפשרת גם מכוח ההענקה של שר הפנים.

לסיוע בתהליך של קבלת אזרחות ישראלית פנו עוד היום לתומר ורשה עורכי דין המתמחים בדיני הגירה והסדרת המעמד בישראל.